Svetová zdravotnícka organizácia považuje CBD za účinnú alternatívnu liečbu pri bolestiach, depresiách, úzkostiach, skleróze multiplex, Alzheimerovej chorobe, epilepsii, príznakoch sprevádzajúcich liečbu rakoviny ďalších...