NANOBAY patří pod křídla laboratoře Nanolab

Práce se nebojíme! Výrobky distribuujeme jen ty v nejvyšší kvalitě. Pracujeme na nejnovějších dostupných přístrojích s maximální přesností.

Neradi se chlubíme, ale v mezilaboratorních porovnáních porážíme i nadnárodní renomované laboratoře.

Za to, že jsme ryze Česká společnost, se nestydíme - naopak!