LeFleur SWEET JASMINE vôňa do auta v spreji


LeFleur

Unikátna aromatická zmes čerstvých citrusových tónov na použitie v interiéri vášho vozidla. viac

Kód produktu: P00692 Doprava a platba

4,57 EUR s DPH

Naskladňujeme Sledovať dostupnosť
LeFleur

Unikátna aromatická zmes čerstvých citrusových tónov na použitie v interiéri vášho vozidla. viac

Kód produktu: P00692 Doprava a platba

LeFleur SWEET JASMINE vôňa do auta v spreji

Unikátna aromatická zmes pre použitie v interiéri vášho vozidla s podmanivými tónmi čerstvých citrusových tónov, ktoré prechádzajú k elegantnej kvetinovej vôni s obsahom pivonky a konvalinky. Santalové drevo dodáva vôni eleganciu.

TIP: jemne nasprejujte do interiéru vozidla alebo na textilné koberčeky

Objem: 10 ml
Obsahuje: Limonene, Linalool, Linalyl Acetate, Trans-Rose Ketone-3 (Trans-Delta-Damascone)

Legislatívne informácie

Veľmi horľavá kvapalina a pary. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. FAJČENIE ZAKÁZANÉ. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody/mydla. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, pokiaľ sú nasadené a dajú sa ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Odstráňte obsah/nádobu v zberni nebezpečného odpadu.

Predávané výrobky najskôr testujeme „na vlastnej koži“. Každý výrobok musí byť skrátka perfektný. Len takýto výrobok sa dostane do predaja. Nenechávame nič na náhodu. Ponúkame iba kvalitné, overené a vyskúšané výrobky.

Objem 10 ml
Použitie parfum do auta
Určenie unisex