Potrebujete personalizovať kartu menom, čiarovým kódom, dátumom platnosti alebo logom? Digitálna UV tlač Vám umožní naniesť na kartu texty alebo grafické prvky v rôznych farbách.