Plastové vernostné sú základným prostriedkom na posilnenie vernosti stálych zákazníkov. Sú dôležitým prvkom v získavaní nových zákazníkov. Smart cards sa stávajú nosičom výšky zľavy, bonusov, identifikácie zákazníka alebo aj vstupenkou. Máte tak možnosť vybudovať vzťah so svojimi zákazníkmi.